HT 269

                      DATO :  ?

                      NAVN :  Casper

                            BY :  Tissø    4480

                    RADIO :  Satcom Scan 4000 - 220V. / Base  Zodiac M-8000 og Zodiac M-144.

           MIKROFON :  Sadelta Echo Master Plus Classic

              ANTENNE :  HMP 5/8 (Gammel model) 14 m. over jorden

                   E-MAIL :  Kig i Forumet

                                     sæt musen på billed