MEDLEMMER ÅR 2008 .    

 

          HT     99   Daniel fra Viby                       d.03.01.08.

          HT     10   Mads fra Kr-Hyllinge               d.05.01.08.

          HT   177   Rolf fra Holbæk                      d.18.01.08.

          HT     15   Lene fra Kr-Hyllinge               d.27.01.08.

          HT     17   Kim fra Kr-Hyllinge                 d.27.01.08.

          HT     25   Anders fra Kr-Hyllinge            d.27.01.08.

          HT   250   Erik fra Slagelse                     d.28.01.08.

          HT     08   Sune fra Solrød Strand          d.31.01.08.

          HT   150   Helle fra Slagelse                   d.07.03.08.  Meldt ud 20-3-09

          HT   192   Thomas fra Ringsted               d.08.03.08.

          HT   261   Ulrik fra Sandved                   d.10.03.08.

          HT   280   Karsten fra Fuglebjerg           d.12.03.08.

          HT     79   Rene fra Fuglebjerg               d.12.03.08.

          HT   228   Uffe fra Sorø                           d.12.03.08.

          HT     86   Per fra Slagelse                     d.02.04.08.

          HT     21   Jørgen fra Fuglbjerg              d.02.04.08.

          HT     69   Tony fra Slagelse                   d.02.04.08.

          HT    70   Janni fra Slagelse                   d.02.04.08.

          HT    44   Ronni fra Slagelse                  d.05.04.08.

          HT    28   Johnny fra Slagelse                d.05.05.08.

          HT    50   Stig fra Gladsaxe                    d.07.06.08.

          HT   244   Frøkjær fra Sorø                     d.27.06.08.

          HT    29   Mogens fra Korsør                   d.20.07.08.

          HT    16    Robin fra Hesselager              d.21.07.08.

          HT   270   Lone fra Fuglebjerg                d.27.07.08.

          HT 4220   Per fra Korsør                          d.04.08.08.

          HT   229   Karina fra Sorø                       d.04.08.08.

          HT   260   Mikkel fra Herlufmagle           d.04.08.08.

          HT   262   Leila fra Sandved                   d.04.08.08.

          HT    65   Jan fra Esbjerg                        d.12.08.08.

          HT   120  John fra Sandved                    d.12.08.08.

          HT   153  Bent fra Roskilde                     d.13.08.08.  gammel HT 153   i   1975.

          HT   335  Dan fra Horsens                       d.27.08.08.

          HT     51   Peter fra Brønby                    d.02.09.08.

          HT    11   Jens Peter fra Spøttrup           d.03.09.08.

          HT    66   Peter fra Ringsted                   d.07.09.08.

          HT   198   Brian fra Slagelse                  d.13.09.08.

          HT    88   Lau fra Middelfart                   d.29.09.08.

          HT    37    Karsten  fra Roskilde             d.04.10.08.

          HT     87    Michael fra Slagelse             d.13.10.08.

          HT   149   Jesper fra Frederiksberg        d.22.10.08.

          HT    58    Karsten fra Herlufmagle         d.25.10.08.

          HT   189   Poul Erik fra Roskilde             d.07.11.08.

          HT     91   Patrick  fra  Kalundborg         d.14.11.08.

          HT   101  Chris fra Kbh.S                        d.20.11.08.

          HT   104  John fra Kbh.S                        d.20.11.08.

          HT     95  Hans-Henrik fra Slagelse        d.29.11.08.

          HT     42  Brian fra Slagelse                   d.29.11.08.

          HT     27  Brian fra ST.Merløse               d.29.11.08.

          HT     85   Nicki fra Hvalsø                      d.14.12.08.